สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563
วันที่ 07/08/2020 เวลา 14:56 น. (25)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5
วันที่ 27/05/2020
เวลา 14:33 น. (276)
  ข้อความอนุเคราะห์เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 07/05/2020
เวลา 14:38 น. (346)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะล้องปู่ทา(งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 168 จุด)
วันที่ 23/04/2020
เวลา 10:51 น. (91)
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2563 วันที่ 20/04/2020 (389)
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 20/04/2020 (277)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรูปรายการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านโป่งคำ หมู่ที่ 5 วันที่ 22/04/2020 (98)
 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะล้องปู่ทา(โดยการจัดซื้อวัสดุพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 168 จุด วันที่ 22/04/2020 (211)