ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1
วันที่ 08/01/2020 เวลา 15:39 น. (15)
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 18/12/2019
เวลา 14:21 น. (39)
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 18/12/2019
เวลา 14:20 น. (33)
  รายงานผลและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 16/12/2019
เวลา 13:45 น. (41)
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 04/12/2019 (32)
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2562 วันที่ 04/12/2019 (38)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงโครงการขุดบ่อน้ำดิบพร้อมวางท่อ(ล้องช้าง) จำนวน 1 โครงการและโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก จำนวน 7 โครงการ วันที่ 28/11/2019 (39)
 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกจำนวน 7 โครงการ วันที่ 30/10/2019 (64)