Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 60453 View view 34.201.18.139 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2563  บันทักเมื่อ 13/07/2020 16:16 น.

 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1/2563

ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2/2563

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อบต.ดู่พงษ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ 273 ม.4 อ.สันติสุข จ.น่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ 054718312
ติดต่อผู้ดูแล doopong2018@hotmail.com
Facebook    rss feed