Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 51545 View view 18.208.132.33 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ร้องเรียน-ร้องทุกข์  บันทักเมื่อ 12/11/2018 14:27 น.

1. คำร้องทั่วไป เรื่อง มูลวัวควายส่งกลิ่นเหม็น

2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเหตุรำคาญ (กำนัน,ส.อบต.ในพื้นที่เกิดเหตุรำคาญ)

3. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการตรวจสอบเกตุรำคาญ (นายอำเภอ,ผอ.รพ.,สสอ.)

4. หนังสือตอบรับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ

5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุรำคาญ กรณีมูลวัวควายส่งกลิ่นเหม็น

6. หนังสือแจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ตามข้อร้องเรียน

7. หนังสือขอเชิญคณะกรรมการร่วมตรอบสอบข้อเท็จจริงเหตุรำคาญ กรณีมูลวัวควายส่งกลิ่นเหม็น

7. หน้า 2

8. หนังสือแจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ (ผู้ร้อง)

9. หนังสือแจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ (ผูุ้ถูกร้อง)

10. หนังสือแจ้งให้แก้ไข-ระงับเหตุรำคาญกรณีมูลวัวควายส่งกลิ่นเหม็น

11. หนังสือแจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุรำคาญกรณีมูลวัวควายส่งกลิ่นเหม็น

12. รายงานการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีมูลวัวควายส่งกลิ่นเหม็น

12. หน้า 2

13. ภาพถ่าย

14. ภาพถ่าย

15. ภาพถ่าย

16. คำสั่งการมอบหมายงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียนร้อง/ร้องทุกข์ อบต.ดู่พงษ์

17. ขอส่งหนังสือประชาสัมพันธ์คำสั่งการมอบหมายงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อบต.ดู่พงษ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ 273 ม.4 อ.สันติสุข จ.น่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ 054718312
ติดต่อผู้ดูแล doopong2018@hotmail.com
Facebook    rss feed