Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 47196 View view 3.227.240.143 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : หัวหน้าส่่วนราชการ  บันทักเมื่อ 27/11/2019 15:57 น.

                                                                    

                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                นายประเทศ  เอี่ยมมี
                                                      ตำแหน่ง :   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
 
                                                                          
                                                                             นางธันย์ชนก เทพคำราม   
                                                     ตำแหน่ง :   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
 
                                            

นางสาวสุขใจ จันทิมา           นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์           นายอนุวัตร แสนอินต๊ะ         นางขวัญจิต ปัญญา       
  หัวหน้าสำนักปลัด                     ผู้อำนวยการกองคลัง                   ผู้อำนวยการกองช่าง     ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อบต.ดู่พงษ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ 273 ม.4 อ.สันติสุข จ.น่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054767599
ติดต่อผู้ดูแล 
Facebook    rss feed