Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 60454 View view 34.201.18.139 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : สำนักงานปลัด  บันทักเมื่อ 26/06/2019 13:56 น.

                                                                       

                                                                                  นางสาวสุขใจ จันทิมา
                         หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                          

                                                              

             นายณัฐสิทธิ์ วุฒิ                   นางสิริกาญจน์ เขื่อนจันทร์                 นางขวัญตา อุปจักร์                        นางนงค์รัก   วุฒิ 
       นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)               
นักพัฒนาชุมชน (ปก.)               นักจัดการงานทั่วไป (ปก.)       นักวิเคราะก์นโยบายและแผน (ชก.)

 

                                                                                                   

                   จ.ส.อ.กิตติชัย นันคำ                          นางขวัญพัฒน์ ภัทรเกรียงสิน       นางสาวนันท์นภัส วาทกุลชร          นายสุภลักษณ์ แก้วนา                  พง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.)        จพง.สาธารณสุข (ชง.)                   ผช.จพง.ธุรการ                               ภารโรง                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

           นายธีรนัส กันทะเสน                                                                                                            

              พนักงานขับรถ

 

 

 

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อบต.ดู่พงษ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ 273 ม.4 อ.สันติสุข จ.น่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ 054718312
ติดต่อผู้ดูแล doopong2018@hotmail.com
Facebook    rss feed