เรียน ผู้ที่สนใจ
  เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 11/05/2018 เวลา  : 11:40 น. โดย  : ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โหลด1 : 1105181140PYUM41.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save