Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 58945 View view 75.101.220.230 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดประกาศ อบต.ดู่พงษ์ เรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
: 20/08/2020
: 16:50 น.
สำนักปลัดประกาศ อบต.ดู่พงษ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
: 20/08/2020
: 16:48 น.
สำนักปลัดประกาศ อบต.ดู่พงษ์ เรื่องรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
: 14/08/2020
: 17:45 น.
สำนักปลัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563
: 07/08/2020
: 14:56 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ
: 30/07/2020
: 15:18 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
: 14/07/2020
: 16:20 น.
สำนักปลัดเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ
: 10/07/2020
: 13:32 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ
: 10/07/2020
: 13:31 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3
: 08/07/2020
: 16:42 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
: 08/07/2020
: 16:40 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านกิ่วม่วง หมู่ที่ 6
: 02/07/2020
: 15:34 น.
เจ้าหน้าที่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แนบท้าย
: 29/06/2020
: 15:03 น.
เจ้าหน้าที่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ
: 29/06/2020
: 14:45 น.
เจ้าหน้าที่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ
: 29/06/2020
: 14:39 น.
เจ้าหน้าที่เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเมรุเผาศพ ม.6 บ้านกิ่วม่วง
: 17/06/2020
: 13:42 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเมรุเผาศพ ม.6 บ้านกิ่วม่วง
: 17/06/2020
: 13:39 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
: 17/06/2020
: 09:45 น.
เจ้าหน้าที่ร่างเอกสารประกวดราคาแนบท้าย
: 09/06/2020
: 15:48 น.
เจ้าหน้าที่ร่างประกาศซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างเมรุฯ หมู่ที่ 6
: 09/06/2020
: 15:32 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเมรุฯ หมู่ที่ 6
: 09/06/2020
: 11:50 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
: 05/06/2020
: 13:37 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5
: 27/05/2020
: 14:33 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2563
: 07/05/2020
: 15:01 น.
เจ้าหน้าที่ข้อความอนุเคราะห์เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
: 07/05/2020
: 14:20 น.
สำนักปลัดข้อความอนุเคราะห์เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
: 07/05/2020
: 14:34 น.
สำนักปลัดข้อความอนุเคราะห์เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
: 07/05/2020
: 14:38 น.
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
: 01/05/2020
: 16:04 น.
สำนักปลัดมาตรการเฝ้าระวังเเละป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)
: 30/04/2020
: 16:25 น.
สำนักปลัดมาตรการเฝ้าระวังเเละป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)
: 30/04/2020
: 16:25 น.
สำนักปลัดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะล้องปู่ทา(งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 168 จุด)
: 23/04/2020
: 10:51 น.
เจ้าหน้าที่ไวรัสโคโรนา 2019 COVID19
: 22/04/2020
: 15:18 น.
สำนักปลัดไวรัสโคโรนา 2019 COVID19
: 22/04/2020
: 15:13 น.
สำนักปลัดไวรัสโคโรนา 2019 COVID19
: 22/04/2020
: 15:14 น.
สำนักปลัดไวรัสโคโรนา 2019 COVID19
: 22/04/2020
: 15:14 น.
สำนักปลัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2563
: 20/04/2020
: 14:40 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
: 20/04/2020
: 14:27 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรูปรายการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านโป่งคำ หมู่ที่ 5
: 22/04/2020
: 15:11 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะล้องปู่ทา(โดยการจัดซื้อวัสดุพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 168 จุด
: 22/04/2020
: 15:12 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านโป่งคำ
: 25/03/2020
: 09:31 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างออกแบบ)
: 22/04/2020
: 15:15 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนสาธารณะล้อปู่ทา(โดยการจัดซื้อวัสดุพร้อมติดตั้งงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 168 จุด
: 22/04/2020
: 15:15 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน จำนวน 7 โครงการ
: 06/03/2020
: 14:52 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
: 22/04/2020
: 15:15 น.
เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมรูปแบบคุณลักษณะของโคมไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์(โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะล้องปู่ทา(งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 168 จุด)
: 26/02/2020
: 14:58 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกจำนวน 7 โครงการ
: 21/02/2020
: 14:35 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะล้องปู่ทา(โดยการจัดซื้อจัดวัสดุพร้อมติดตั้งงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 168 จุด)
: 20/02/2020
: 13:30 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน 7 โครงการ
: 14/02/2020
: 08:59 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะล้องปู่ทา(โดยการจัดซื้อวัสดุพร้อมติดตั้งงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 168 จุด
: 12/02/2020
: 14:43 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
: 05/02/2020
: 15:35 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1
: 08/01/2020
: 15:39 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
: 08/01/2020
: 15:06 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
: 18/12/2019
: 14:21 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
: 18/12/2019
: 14:20 น.
เจ้าหน้าที่รายงานผลและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
: 16/12/2019
: 13:45 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
: 04/12/2019
: 13:37 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2562
: 04/12/2019
: 13:37 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงโครงการขุดบ่อน้ำดิบพร้อมวางท่อ(ล้องช้าง) จำนวน 1 โครงการและโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก จำนวน 7 โครงการ
: 28/11/2019
: 11:57 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกจำนวน 7 โครงการ
: 30/10/2019
: 15:44 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดบ่อน้ำดิบพร้อมวางท่อและุอุปกรณ์(ล้องช้าง)
: 30/10/2019
: 15:42 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกจำนวน 7 โครงการครั้งที่ 2
: 24/10/2019
: 10:55 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกจำนวน 7 โครงการครั้งที่ 2
: 24/10/2019
: 10:54 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการขุดบ่อน้ำดิบพร้อมวางท่อและุอุปกรณ์(ล้องช้าง)ครั้งที่ 2
: 24/10/2019
: 10:53 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการขุดบ่อน้ำดิบพร้อมวางท่อและุอุปกรณ์(ล้องช้าง) ครั้งที่2
: 24/10/2019
: 10:51 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการขุดบ่อน้ำดิบพร้อมวางท่อและุอุปกรณ์(ล้องช้าง)
: 18/10/2019
: 09:11 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก จำนวน 7 โครงการ
: 18/10/2019
: 09:10 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกจำนวน 7 โครงการ
: 18/10/2019
: 09:09 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดบ่อน้ำดิบพร้อมวางท่อและอุปกรณ์(ล้องช้าง)
: 18/10/2019
: 09:06 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางของทางการ
: 08/10/2019
: 16:26 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
: 03/10/2019
: 15:47 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรามาสที่4
: 01/10/2019
: 12:08 น.
เจ้าหน้าที่เอกสารแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 4
: 01/10/2019
: 12:07 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
: 01/10/2019
: 12:05 น.
เจ้าหน้าที่ประกาผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.ดู่พงษ์
: 18/09/2019
: 09:51 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างระบบประปาภายใน อบต.ดู่พงษ์
: 18/09/2019
: 09:50 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบฯโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ(เทพื้นโรงจอดรถ)
: 18/09/2019
: 09:50 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบฯโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.อบต.ดู่พงษ์
: 18/09/2019
: 09:47 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการสำนักงาน อบต.ดู่พงษ์
: 12/09/2019
: 10:14 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ(เทพื้นโรงจอดรถ)
: 16/09/2019
: 13:08 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพด. อบต.ดู่พงษ์
: 12/09/2019
: 10:07 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบประปาภายใน อบต.ดู่พงษ์
: 12/09/2019
: 10:05 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบฯโครงการปรัปบรุงห้องน้ำ(อาคารหลังเก่า) อบต.ดู่พงษ์
: 12/09/2019
: 10:05 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ(โดยการเทพื้นโรงจอดรถหน้าอาคารสำนักงาน)
: 05/09/2019
: 09:35 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.ดู่พงษ์
: 05/09/2019
: 09:33 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562(จ้างออกแบบปรับปรุงห้องน้ำ ศพด. อบต.ดู่พงษ์)
: 04/09/2019
: 11:16 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม2562
: 04/09/2019
: 11:09 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบรูปรายการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อบต.ดู่พงษ์
: 02/09/2019
: 08:56 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
: 29/08/2019
: 09:45 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการขุดบ่อน้ำดิบพร้อมวางท่อและซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน
: 21/08/2019
: 16:19 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดู่พงษ์
: 19/08/2019
: 11:19 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (ศพด.) จำนวน 119 รายการ
: 14/08/2019
: 14:09 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการขุดบ่อน้ำดิบและโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก รวม 8 โครงการ
: 13/08/2019
: 12:00 น.
เจ้าหน้าที่เอกสารแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 3
: 03/07/2019
: 11:16 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
: 03/07/2019
: 10:08 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 3
: 03/07/2019
: 10:00 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
: 25/06/2019
: 15:06 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
: 07/06/2019
: 11:59 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างออกแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและเพดาน ศพด.อบต.ดู่พงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: 06/06/2019
: 09:36 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและเพดาน ศพด.อบต.ดู่พงษ์
: 23/05/2019
: 10:10 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
: 13/05/2019
: 10:19 น.
เจ้าหน้าที่ประกาผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านต้นผึ้ง จำนวน 4 สาย
: 05/04/2019
: 16:52 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบรูปรายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) บ้านต้นผึ้ง จำนวน 4 สาย
: 05/04/2019
: 16:51 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรูปรายการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 8
: 05/04/2019
: 16:36 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบรูปรายการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านพวงพยอม
: 05/04/2019
: 16:34 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
: 05/04/2019
: 16:21 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
: 05/04/2019
: 16:20 น.
เจ้าหน้าที่เอกสารแนบท้ายประกาศผลผุู้ชนะรายไตรมาสที่ 2 เดือน 1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562
: 05/04/2019
: 16:29 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม2562-31 มีนาคม 2562
: 05/04/2019
: 16:26 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสที่ 1เดือนตุลาคม 2561-31 ธันวาคม2561
: 05/04/2019
: 16:26 น.
เจ้าหน้าที่เอกสารแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 1
: 05/04/2019
: 16:29 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
: 08/01/2019
: 10:51 น.
เจ้าหน้าที่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
: 08/01/2019
: 10:51 น.
เจ้าหน้าที่รายงานผลและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
: 21/11/2018
: 10:52 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศ งบการเงินประจำปี 2561 อบต.ดู่พงษ์
: 13/11/2018
: 11:15 น.
นักวิชาการเงินและบัญชีสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน -ตุลาคม 2561
: 08/01/2019
: 10:51 น.
เจ้าหน้าที่รายละเอียดแผนประจำปีงบประมาณ 2562
: 26/09/2018
: 12:14 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
: 26/09/2018
: 12:16 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัล์ทติก
: 24/08/2018
: 15:35 น.
เจ้าหน้าที่ขอเชิญรวมบริจาคเงิน หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
: 07/08/2018
: 14:04 น.
สำนักงานปลัดเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic concrete
: 03/08/2018
: 11:20 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete
: 03/08/2018
: 10:27 น.
เจ้าหน้าที่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic concrete
: 26/07/2018
: 16:36 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
: 26/07/2018
: 16:32 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
: 29/06/2018
: 11:04 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 1/2561
: 13/06/2018
: 12:01 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ๋อมไฟฟ้า
: 18/05/2018
: 16:47 น.
เจ้าหน้าที่ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร(ไถปรับเกรดหรือการถมหิน กรวด ทราย) บ้านดู่พงษ์ หมู่ 2
: 08/05/2018
: 11:06 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
: 30/04/2018
: 16:32 น.
เจ้าหน้าที่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
: 24/04/2018
: 16:30 น.
เจ้าหน้าที่ราคากลางซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
: 24/04/2018
: 16:26 น.
เจ้าหน้าที่ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่งคำ หมู่ 5
: 20/04/2018
: 15:51 น.
เจ้าหน้าที่ราคากลางก่อสร้างพนังกั้นน้ำ หมู่ 1
: 11/04/2018
: 15:07 น.
เจ้าหน้าที่ราคากลางก่อสร้างพนังกั้นน้ำ หมู่ 7
: 11/04/2018
: 15:01 น.
เจ้าหน้าที่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนดู่พงษ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 3 ช่วง
: 10/04/2018
: 13:11 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางในการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร หมู่ 8
: 29/03/2018
: 13:06 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสถานที่รับซื้อ-ขายยงพารา บ้านน้ำโซ้ง หมู่ 1
: 28/02/2018
: 16:06 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 114 รายการ
: 02/02/2018
: 13:20 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศราคากลางในการจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1-8
: 28/02/2018
: 14:45 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
: 26/01/2018
: 11:52 น.
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การปิดงบประจำปีี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
: 19/01/2018
: 11:17 น.
นักวิชาการเงินและบัญชีสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 3 ช่วง
: 12/01/2018
: 11:41 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุสัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 สายทาง
: 12/01/2018
: 11:42 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 03/01/2018
: 16:03 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
: 18/12/2017
: 15:44 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกฯ
: 28/11/2017
: 09:26 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรฯ จำนวน 3 ช่วง
: 09/11/2017
: 16:01 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
: 09/11/2017
: 14:04 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศรายละเอียดราคากลาง อาหารเสริม (นม)
: 09/11/2017
: 13:59 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
: 07/11/2017
: 15:35 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรี
: 31/10/2017
: 09:29 น.ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านน้ำโซ้ง หมู่ที่ 1 ,บ้านดุ่พงษ์ หมู่ที่ 2 ,บ้านดอนดู่พงษ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 3 ช่วงภายในตำบลดุ่พงษ์
: 25/10/2017
: 15:51 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 สายทาง
: 17/10/2017
: 14:49 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4
: 17/10/2017
: 14:47 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าe-bidding
: 16/10/2017
: 12:45 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าe-bidding
: 16/10/2017
: 12:41 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศราคากลางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโรลิค e-bidding
: 16/10/2017
: 12:25 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
: 03/10/2017
: 14:13 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 27/09/2017
: 14:05 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
: 27/09/2017
: 14:07 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
: 27/09/2017
: 13:59 น.
เจ้าหน้าที่ประกาศแผนปฏิบัติหารจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
: 31/08/2017
: 15:02 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
: 23/08/2017
: 11:16 น.ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
: 21/07/2017
: 16:07 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาสราคากลางปรับปรุงระบบประปาบ้านกิ่วม่วง หมู่ 6
: 17/07/2017
: 15:21 น.ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโป่งคำ หมู่ 5
: 17/07/2017
: 15:20 น.ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
: 27/06/2017
: 17:29 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศยกเลิกการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
: 27/06/2017
: 17:28 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุปรับปรุงประปา บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 8 (ระบบกรองน้ำ(แอร์เรเตอร์)และระบบถังกรองน้ำ) ราคากลาง 93,300 บาท โดยวิธีตกลงราคา
: 01/06/2017
: 14:26 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รอบ 2
: 30/05/2017
: 16:25 น.ยกเลิกประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
: 30/05/2017
: 16:24 น.ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้ำโซ้ง หมู่ที่ 1
: 18/05/2017
: 17:34 น.ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4
: 18/05/2017
: 17:31 น.ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
: 15/05/2017
: 16:11 น.ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
: 05/05/2017
: 16:42 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลาย
: 05/05/2017
: 16:40 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4
: 05/05/2017
: 16:00 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1
: 05/05/2017
: 15:58 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องรบส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ 9 เครื่อง ราคากลาง 12,000 บาทต่อเครื่อง
: 03/05/2017
: 13:42 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
: 03/05/2017
: 13:31 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีตกลงราคา
: 25/01/2017
: 11:16 น.
เจ้าหน้าที่พัสดุประการรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ
: 16/12/2016
: 16:34 น.
kruoonรับสมัครบุคคลทั่่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การการบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
: 12/11/2016
: 20:24 น.
kruyoonประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ข้อมูลข่าวสารการพิจารณา จัดซื้อ จัดจ้าง
: 11/11/2016
: 08:22 น.
kruyoonประกาศราคากลางจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก ศพด.อบต.ดู่พงษ์
: 31/10/2016
: 10:23 น.
เจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริการส่วนตำบลดู่พงษ์ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
: 25/10/2016
: 09:41 น.
kruyoon
: 13/10/2016
: 14:22 น.
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
: 13/10/2016
: 14:22 น.
เจ้าหน้าท่ีพัสดุประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรห้วยเคี๊ยะ หมู่ท่ี 3
: 13/10/2016
: 14:22 น.
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
: 13/10/2016
: 14:21 น.
เจ้าหน้าท่ีพัสดุประกาศราคากลางก่อสร้างถังพักน้ำประปาบ้านดอนดู่พงษ์ หมู่ที่ 4
: 13/10/2016
: 14:20 น.
เจ้าหน้าท่ีพัสดุประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในหมู่บ้านน้ำโซ้ง หมู่ท่ี 1
: 23/09/2016
: 15:15 น.
เจ้าหน้าท่ีพัสดุปรกาศราคากลางก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียน ศพด. อบต.ดู่พงษ์
: 23/09/2016
: 09:34 น.
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อบต.ดู่พงษ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ 273 ม.4 อ.สันติสุข จ.น่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ 054718312
ติดต่อผู้ดูแล doopong2018@hotmail.com
Facebook    rss feed